Socialkompetencen er et privat tilbud om rådgivning og særligt tilrettelagte socialpædagogiske tilbud til børn, familier, unge og mennesker med psykiatriske lidelser.
 
Socialkompetencen tilbyder specialiserede støttekontaktpersonsordninger til såbare børn og unge med sociale, emotionelle og personlige vanskeligheder - men også til deres familier og til voksne psykisk syge.

Socialkompetencen hjælper mennesker til at udvikle, understøtte eller vedligeholde deres sociale kompetencer. Læs mere om vores tilbudet her 
 

”Mennesker skal ikke bedømmes på hvad de har opnået,
men på de forhindringer, de har måttet overkomme”

Gabriel Garcia Marques

Familien

Forældre gør altid deres bedste for deres børn - sommetider er det bare ikke godt nok. Socialkompetencen yder støtte til at de voksne får mulighed for at blive så kompetente forældre som muligt og at børnene forbliver børn.
 
Læs mere som vores tilbud til familier

Børn og unge

Børn og unge stilles indimellem overfor helt urimelige opvækstvilkår. Socialkompetencen støtter det enkelte barn eller den unge i at udnytte sine potentialer og til at genvinde tilliden til de voksne omkring dem.
 
Læs mere om Socialkompetencens arbejde med børn og unge

Psykisk syge

Psykisk syge kan have brug for en gennemgående støtteperson - især der, hvor sproget også halter. Vores medarbejdere har udover den faglige komptence også samme sprog og kultur som brugeren.
 
Læs mere om vores tilbud til psykisk syge
Socialkompetencen v. Ayhan Demir | CVR: 21911348 | Pagteroldvej 69, 2650 Hvidovre  | Tlf.: 26 20 55 60 | nvg@sol.dk